HEM

HEM

Träbiten och Föreningen Allmogebåtar.

Föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara våra gamla nordiska
båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem. Detta har en
såväl teoretisk som praktisk inriktning.

Föreningen är ideell och har omkring 2000 medlemmar över hela
Norden. TRÄBITEN är Föreningen Allmogebåtars tidskrift som
utkommer 4 gånger per år.


Har du träbåt?

Du kan du få goda råd genom föreningen, dels genom våra olika tidskrifter, dels genom direkt kontakt med våra arbetslag runt om i Sverige. Med Båtsamlingarna på Bassholmen i Bohuslän och Fjäderholmarna i Stockholm kan du se hur våra allmogebåtar har använts i såväl dåtid som idag då de ligger fullt seglingsklara i sjön.

Den andra lördagen i juli, varje år, firas MED ALLMOGEBÅTAR PÅ BASSHOLMEN.
Båtar går från Uddevalla och Henån. Dessutom finns det möjlighet att parkera på ängen vid Kärlingesund och komma över med båt till vandrarhemsbryggan.