HEM

HEM

Under coronarestriktionernas tidevarv kan vi inte garantera att museet på Bassholmen är öppet som det brukar.
Fråga boende medlemmar (som bor i de röda bostadshusen på ön) om det är möjligt att titta in på museet.

Träbiten och Föreningen Allmogebåtar.

Föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem. Detta har en såväl teoretisk som praktisk inriktning.

Föreningen är ideell och har omkring 2000 medlemmar över hela Norden. TRÄBITEN är Föreningen Allmogebåtars tidskrift som
utkommer 4 gånger per år.


Har du träbåt?

Du kan du få goda råd genom föreningen, dels genom våra olika tidskrifter, dels genom direkt kontakt med våra arbetslag runt om i Sverige. Med Båtsamlingarna på Bassholmen i Bohuslän och Fjäderholmarna i Stockholm kan du se hur våra allmogebåtar har använts i såväl dåtid som idag då de ligger fullt seglingsklara i sjön.

Den andra lördagen i juli, varje år, firas MED ALLMOGEBÅTAR PÅ BASSHOLMEN.
Båtar går från Uddevalla och Henån. Dessutom finns det möjlighet att parkera på ängen vid Kärlingesund och komma över med båt till vandrarhemsbryggan.

.

Senast uppdaterad