HEM

HEM

Träbiten och Föreningen Allmogebåtar.

Föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem. Detta har en såväl teoretisk som praktisk inriktning.

Föreningen är ideell med verksamhet (Arbetslag) i hela landet som samlar omkring 2000 medlemmar över hela Norden. TRÄBITEN är Föreningen Allmogebåtars tidskrift som utkommer 4 gånger per år.

Makrillgarnbåten Blixten 24 augusti 2019 på väg till Kungsviken


Har du träbåt?

Du kan du få goda råd genom föreningen, dels genom våra olika tidskrifter, dels genom direkt kontakt med våra arbetslag runt om i Sverige. Med Båtsamlingarna på Bassholmen i Bohuslän och Fjäderholmarna i Stockholm kan du se hur våra allmogebåtar har använts i såväl dåtid som idag då de ligger fullt seglingsklara i sjön.

Den andra lördagen i juli, varje år, firas MED ALLMOGEBÅTAR PÅ BASSHOLMEN.
Båtar går från Uddevalla och Henån. Dessutom finns det möjlighet att parkera på ängen vid Kärlingesund och komma över med båt till vandrarhemsbryggan.

.