2019

2019

Arbetsdagen i februari

Det är alltid med viss spänning som vi går ett varv runt museet när vi kommer ut till Bassholmen på vintern. Vad har hänt sedan sist? Har väder och vind ställt till det för oss eller ser allt bra ut?

Den här lördagen låg ett tjockt snötäcke över Bassholmen. Vi fick skotta däcket på Karin innan vi kunde lyfta av luckorna och starta Scandian. Motorn var först livlös men efter några försök kom snart de första puffarna i avgasröret och någon minut senare bröts den kompakta tystnaden av råoljemotorns dunkande. Jag gick upp till Torpet och kunde på vägen konstatera att det inte verkade ha skett några större skador på byggnader eller båttäckningar. En stund senare kom resten av gänget, ett tiotal personer den här gången. En hel del blev gjort trots att vi inte var så många.

I virkestorken oljades båtarna och presenningarna justerades.


Blixten städades ur och våghålen (som gör att vatten inte blir stående mellan spanten) rensades.


Verkstaden fick en ny stadigare trappa.


I sjöboden fortsatte arbetet med roder och rorkultar. Rorkultarna fick en permanent märkning med glödritpenna så att det är lätt att veta vilken båt de tillhör. Sedan lackades både roder och rorkultar.
Vår kran har äntligen fått en efterfrågad informationsskylt.

Senast uppdaterad