2020

2020

Arbetsdagen i mars

Nu har vårens arbete tagit fart och det är alltid roligare att förbereda inför sommarsäsongen än inför vintern. Den här arbetsdagen låg det ett stråk av tjärdoft över hela varvsområdet för det oljades och tjärades nästan överallt.

Janne påbörjade arbetet med att lägga en ny stråkköl på Kullbas. Den gamla var dålig på vissa stället vilket gjort det svårt att komma åt att måla överallt. Det i sin tur har lett att skappsmasken kunnat komma åt. Kölen sågades av längs med. Ytterligare lite trä behöver fräsas ut mitt i kölen och sedan ersättas med friskt virke.

Arbetet med sargen i Karins lastrum fortsatte.

Nordens presenning hade blåst av i någon av den senaste tidens stormar. Den fick vara så länge medan bordläggningen slipades och arbetet med att ta bort den gamla nåten i däcket fortsatte.

Även arbetet med Fridolin och Jeggen fortsatte. Dessutom oljades alla durkar och flera master. Det blev en fin dag då mycket blev gjort.

Text och foto Anna Holme

Senast uppdaterad