ALLMOGEBÅTEN

ALLMOGEBÅTEN

Allmogebåten är namnet på föreningens tidskrift som ersätter den tidigare tidskriften Träbiten, vilken upphörde med utgivning av nr 200.
Allmogebåten kommer att vara en medlemstidning i vilken arbetslagen och enskilda medlemmar bidrar med egna artiklar utöver det rent redaktionella materialet som rör föreningen Allmogebåtar i stort.

Första numret av Allmogebåten kommer att distribueras under våren 2024.

Vill du redan nu skicka material till tidskriften så sänd det till chris.blom.w@gmail.com.
Kom ihåg att ange vem som skrivit artikeln och hur redaktionen når dig (e-mail och telefon) samt notera även under varje fotografi eller annan illustration vem som tagit fotot eller gjort illustrationen. Är det foton eller illustrationer som kommer ifrån någon form av arkiv, museum eller dylikt skall det också anges.