BÅTAR o RIGGAR

BÅTAR o RIGGAR

Här beskriver vi de vanligaste allmogebåtarna.
Vi berättar också om hur de riggas, seglas och använts.

BÅTTYPER

SPRIRIGGEN

GAFFELRIGGEN