BLÅ

BLÅ

OBS! Alla vandringsleder är märkta med orangea stolpar eller målade prickar på träd och stolpar.

Den längsta leden går runt hela ön och startar med den som är svart markerad på kartan. Övergår sedan vid maderna till den blå markeringen. Den avslutas med den röda eller gröna.

Längd: 3.500 meter

Från museiområdet följer du vägen mot gästhemmet som förr var Bassholmens gårds huvudbyggnad och byggdes 1880. Där vägen går upp mot gården går du ut genom grinden och går neråt vattnet bort mot den barrskogsklädda delen av Bassholmen. Här följer du bara de orangea märkena som finns längs strandkanten. Du når slutligen fram till Väggerödsränna. Här finner du resterna av grunden för ett sillsalteri som planerades att uppföras på 1900. Då sillen försvann innan salteriet blev färdigbyggt är grunden det enda som är kvar.

Du passerar sedan överföringsplatsen för hästarna som tidigare fanns på Bassholmen sommartid. Kvar finns överföringspråmen och några angöringsbryggor.

När du fortsätter längs stranden kommer du till grillplatsen och här går leden genom skogen igen och sedan utöver strandängarna. Snart ser du husen borta på gården. Går genom de grindar som finns runt kohagarna. Håll då till höger och följ sedan strandkanten så kommer du fram till Torpet Sandvik.

 Respektera att torpet hyrs ut till sommarboende och den närmaste omgivningen är inte allemansområde. Framme vid torpet tar du av till vänster upp genom bergspassagen. När du kommer ner på andra sidan klyftan och kommer ner till ängen kan du välja två vägar tillbaka till museiområdet:
1. Antingen så följer du stigen om går till höger framme vid ingången till den inhägnade ängen. Stigen går ner mot vattnet. Den följer sedan en klipphylla hela vägen till förrådshuset vid hamnen. Vid den sista nedstigningen har du stor hjälp av det ditlagda repet. Gå baklänges nedför så klara du det. Väl nere så är du strax tillbaka i hamnen.
2. Eller så går du genom grinden till den inhägnade ängen och går tills du ser en grind på höger sida. På andra sidan grinden följer du den lilla stigen och håll utkik efter de runda orangea märkena på berg och träd. Du kommer fram till en nedgång genom en smal klyfta som leder dig fram till båtslipen. Väl nere på slät mark igen är du tillbaka på museiområdet.