BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften 300 kr för år 2020; via föreningens postgiro 202 85 -3.
Skriv namn, gatuadress, postnummer och ort på talong eller i meddelandefältet.

Vi ber våra nordiska medlemmar betala på resp lands postgiro, inkl extra portoavgift:
Danmark: 764 – 7018 DKK 320
Finland: 800013 – 70843006 € 40
Norge: 7877.08.06657 NOK 350

Välkommen