BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

Som medlem i föreningen Allmogebåtar är du en del av det stora arbetet att bevara vårt maritima kulturarv. Runt om i landet har du dessutom möjlighet att vara medlem i de lokala arbetslagen som bevarar och visar upp båtar både i vattnet och inomhus. I några arbetslag, så som Bassholmen, har du möjlighet att sommartid hyra bostad samtidigt som du tar hand om föreningens båtar och visar samlingarna.

Medlemmar i föreningen Allmogebåtar får Träbiten, som är föreningens tidskrift som tar upp träbåtsrelaterade ämnen och kusthistorik.

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften 300 kr för år 2021 via föreningens postgiro 202 85 -3.
Skriv NY MEDLEM, namn, gatuadress, postnummer och ort på talong eller i meddelandefältet.

Intresseanmälan kan också sändas till vår mailadress foreningen@allmogebatar.se.

Vi ber våra nordiska medlemmar betala på resp lands postgiro, inkl extra portoavgift:
Danmark:  DKK 320 För inbetalning från Danmark kontakta foreningen@allmogebatar.nu
Finland: 800013 – 70843006 € 40
Norge: 7877.08.06657 NOK 350

Arbetslagen runt om i landet erbjuder intresserade att vara med i  praktiskt deltagande. Önskar du kontakt med något arbetslag se under ARBETSLAG överst på sidan.

Välkommen!