BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

Som medlem i föreningen Allmogebåtar är du en del av det stora arbetet att bevara vårt maritima kulturarv. Runt om i landet har du dessutom möjlighet att vara medlem i de lokala arbetslagen som bevarar och visar upp båtar både i vattnet och inomhus. I några arbetslag, så som Bassholmen, har du möjlighet att sommartid hyra bostad samtidigt som du tar hand om föreningens båtar och håller museet öppet för besökare.

Medlemmar i föreningen Allmogebåtar får Allmogebåten, som är föreningens tidskrift som tar upp träbåtsrelaterade ämnen, reportage och information från föreningens alla arbetslag runt om i landet.

Du blir medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften 100 kr för år 2024
via föreningens BG 5800-6511
Skriv NY MEDLEM, namn, gatuadress, postnummer, ort samt e-mailadress på talong eller i meddelandefältet.

Vi ber våra nordiska medlemmar kontakta webmaster.

Vill du komma i kontakt med föreningen Allmogebåtar kontakt webmaster.

Önskar du kontakt med något arbetslag se under ARBETSLAG överst på sidan.

Välkommen!

Hamnen i Bassholmen