GEOCACHING

GEOCACHING

Geocaching är en GPS-stödd variant av skattjakt utomhus, en internationell lekform härstammande från USA. Utövarna söker skatter (så kallade cacher) vars koordinater är utlagda på internet. Dessa gömmor placeras av andra deltagare.

På Bassholmen har du möjlighet att ägna dig åt geocaching.

Har du inte redan börjat med geocaching så googla och skaffa ett konto.

Lycka till