GRÖN

GRÖN

OBS! Alla vandringsleder är märkta med orangea stolpar eller målade prickar på träd och stolpar.

Vårt ängs- och bergsförslag är markerat med grönt på kartan.

Längd: 1.500 meter

Från museiområdet följer du vägen upp mot gästhemmet som förr var Bassholmens gårds huvudbyggnad och byggdes 1880. Uppe vid byggnaden går du över gräsmattan förbi huset och går ut genom grinden bakom huset. Här följer du en gammal väg som tar dig genom de tidigare odlade markerna. Det börjar med de små resterna av en fruktträdgård. Längs vägen passerar du den damm som var vattenhål för hästarna och fåren de åren då dessa djur rörde sig fritt över hela Bassholmen. Numera finns vattenposter vid varje inhägnad för korna.

Den gamla vägen tar dig till torpet Sandvik. Efter att ha passerat stengärdesgården tar du av till vänster upp genom bergspassaget. Respektera att torpet hyrs ut till sommarboende och att den närmaste trädgården inte är allemansområde. När du kommer ner på andra sidan klyftan så följer du stigen som går till höger framme vid ingången till den inhägnade ängen. Stigen går ner mot vattnet. Den följer sedan längs en klipphylla hela vägen till förrådshuset vid hamnen. Vid den sista nedstigningen har du stor hjälp av det ditlagda repet. Gå baklänges nedför så klara du det. Väl nere så är du strax tillbaka i hamnen.