HISTORIK

HISTORIK

Det finns två historier att berätta om Bassholmen.

  1. Den ena är hur ön kom att bli privatägd från mitten av 1700-talet fram till 1974 då ön övergick i Uddevallas kommuns ägo. Vem som ägde ön under tidigare år och vilka verksamheter som har funnits här.
  2. Den andra historien handlar om nuvarande varvs- och museiområde. Vilka verksamheter som har funnits här och vem det var som bedrev dem.

Nedan är länkarna till de båda historiska berättelserna:

ÄGARLÄNGD (guide på svenska, in english und in deutsch)

MUSEIOMRÅDET (guide på svenska, in english und in deutsch)