KONTAKT

KONTAKT

E-post:
Bassholmen: webmaster
Träbiten: foreningen@allmogebatar.se

Föreningsadress:
Föreningen Allmogebåtar
Hjalmars väg 15
451 96 Uddevalla

Kansli, redaktion och distribution:
Jarlsgatan 12
451 51 UDDEVALLA
Telefon: 070-573 69 97

Postgironummer:
Sverige: 202 85 – 3
Danmark: Kontakta foreningen@allmogebatar.se för info om hur betalning från Danmark görs.
Finland: 800013 – 70843006
Norge: 7877.08.06657

www.allmogebatar.se