VIDEO

VIDEO

Här lägger vi in länkar som vi tror kan vara av intresse för våra medlemmar:

Se den norska filmen om att bygga en nordlandsbåt

Båtbyggerne // The Boat Builders (english subtitles) – YouTube

Se den film/video som ingår i ansökan om att bli inskriven i UNESCO:s lista över de immateriella kulturarven. Beslutet fattas den 14 december 2021.

Filmen om de klinkbyggda båtarnas mångtusenåriga tradition

 Videon nedan presenterar en kort version av ansökan.

Slipen på Bassholmen. Ett bildspel av Uddevalla filmförening
https://www.youtube.com/watch?v=bKnSmG6xHSw

LL 87 Norden är under renovering. Fiskejakten finns hos Båtsamlingarna på Bassholmen. Nu är den nyrenoverade motorn installerad. Motorn är en Bolinder W7 från 1944.
Kortfilm av Anna Holme.
https://www.youtube.com/watch?v=g-Rjkn9ztEQ

Nicklas Holme drar ut slipvagnen och vänder i hamnbassängen på Bassholmen. Motorn är en Skandia 14A, en råoljemotor med reversering (vridbara propellerblad). En kortfilm av Anna Holme 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=lVQilligflA

MAB-dagen 2008
https://www.youtube.com/watch?v=I6kX29xeZOI

Polstjärnan Kungsviken 2017
https://www.youtube.com/watch?v=n8JbPE_zPc8

Lilla Kålviks båtbyggeri är ett av väldigt få företag i Sverige som fortfarande bygger träbåtar för hand. De bygger vidare både på en lång familjetradition och den historia av båtbyggeri som finns på Orust. Med kunskap från flera generationer i släkten bygger de unika båtar med den speciella känsla som träbåten ger.
https://www.youtube.com/watch?v=IZPSoNmSPj

Allmoge båtar, modellutställning, från TV Fyrstads arkiv
https://www.youtube.com/watch?v=eybKdm7IjgI

Familjen Holmström i Klungsten, Hållnäs 1972,
Det har en lång tradition av att bygga båtar
Holmströmsbåtarna är kända för att vara välbyggda och sjösäkra.
Film publicerad av Anders Hallengren
https://www.youtube.com/watch?v=6o4Ilg2LICM

Gräsö runt.
Rodd- och segeltävling med allmogebåtar som genomförs varje år sedan 1987.
https://www.youtube.com/watch?v=zDR35RrTPHc

Postrodden mellan Väddö och Eckerö som genomförs årligen.
Postrodden – roddtävling över Ålands hav (youtube.com)

Öländska allmogebåtar
Segeltävling vid ölands kust
https://www.youtube.com/watch?v=8ABt24xWLLI

Kappsegling med bohusjullar i Mollösund 2015
Kappseglingen Bohusjôlln

Vardag i väst – på räkfiske med LL463 Mälaren från Hasselösund. Filmad 1973
Vardag i väst – på räkfiske med LL463 Mälaren 1973 – YouTube

Båtbyggaren Otto Nilsson
https://www.youtube.com/watch?v=mCeeJLcrwQE

Handelsfartyg från 1200-talet

På trettiotalet skulle Kalmar slottsfjärd rensas. Då man stängt av fjärden och pumpat ut allt vatten hittades ett ett antal gamla båtar och skepp nedsjunkna i dyn. Dessa undersöktes av Harald Åkerlund. Ett av fynden var ett litet handelsfartyg från 1200-talet, som kom att kallas Kalmar I. År 1994-95 lät Marinmuseum i Karlskrona bygga en fullskalekopia, Aluett, efter de uppmätningar och ritningar som gjorts av fyndet. Hon är 11 m lång och väger ca 15 ton inklusive barlast. Materialet är mestadels ek. Fartyget liknar vikingaskeppen med sitt klinkade öppna skrov och enda råsegel. Men hon har stävroder och balkar som går genom skrovet och sticker ut genom bordläggningen. Man kan säga att Aluett är en föregångare till den medeltida koggen. Aluett följde 1996 Kung Valdemars segelled från Karlskrona längs den svenska kusten, över Åland, södra Finland och till Tallinn i Estland.

https://www.youtube.com/watch?v=y0NSVyXzJac

Att bygga och segla världens största vikingaskepp i modern tid, Harald Hårfagre