LL 87 NORDEN

LL 87 NORDEN

LL 87 NORDEN är byggd i Henån år 1938 och fick den nuvarande Bolindermotorn installerad på Bassholmen 1943. Den lilla jakten, som hade hört hemma på Sörgraven på Orust hade använts till främst ålfiske, inköptes till Föreningen år 1982.

Under de år som gått har NORDEN använts och många är de som känner igen det typiska dunket från råoljemotorn, en Bolinder W7 med en effekt på 25 hkr. Men en träbåt måste såväl underhållas som renoveras. Efter en insamling av pengar, där inte minst föreningens medlemmar var synnerligen generösa kunde vi påbörja en totalrenovering. Målet var att i möjligaste mån använda aktiva intresserade medlemmar för detta arbete. Det tar förstås längre tid men resultatet kan bli nog så bra.

Båtbyggaren Sven Johansson i Gerlesborg har bytt bordläggning i botten, en grupp (Niklas Holme, Kalle Pettersson m fl) har under vintrarna i en lokal i Uddevalla gjort en genomgripande översyn av råoljemotorn. Gunnar Säfström och Bengt Holme har arbetat med nya däckstöttor samt ny bredgång och för att dessa stöttor skulle få ordentligt fäste helt runt båten behövdes några halsar bytas i babords bog. Detta arbete gjordes under sommaren 2009 på Bassholmen under ledning av Janne Magnusson, en båtbyggare i vardande.

Bordläggningen har under sommartid skrapats och lackats med båten i sjön. Norden kan i skrivande stund i mars 2021 betraktas som genomgången.