MUSEIOMRÅDET

MUSEIOMRÅDET

Musei- och varvsområdet på Bassholmen

Museiområdet består av:

 • Tre bostadshus: Torpet (arbetarmatbod), Verkmästarbostaden och Sjöstugan (bostäder för kvarvarande besättningsmän)
 • En virkestork där vi vinterförvarar våra mindre båtar
 • En vattenhydralikslip med tillhörande cylinder- och motviktshus, som kallas Kyrkan
 • En sjöbod vid bryggan
 • En förrådsbod
 • Själva museet som idag består av resterna av en mekanisk verkstad och en guanoanläggning.
  – snickeriet (museientré)
  – gjuteriet (smedjan)
  – ångpannerummet med vattenhydralikpumpen
  – trankokeriet (höga gaveln med modellmonter)
  – guanotorken (båthallen med båttyper från Bohuslän)
  – mekaniska verkstaden (med båtar och tändkulemotorer).

Lite bakgrundshistoria till museiområdet:

1894              Startades en guanofabrik för att av sill tillverka gödsel och tran. Sillen kokades så att tranet kunde utvinnas. Tranet användes till allt från parfym till gatubelysning och motorbränsle. Grumset (sillresterna) torkades och såldes som åkersnus (gödsel). Fabriken är verksam under namnet Skandinaviska Guanofabriken AB.

1900              Säljs guanoanläggningen till Bastholmens Mekaniska Verkstad AB. Verkstadsbolaget bildades 1899 av bl. a. redare och skeppshandlaren Axel Liljeqvist i Göteborg.  Bolaget tillverkar ångfartyg i trä och järn, ångpannor, ångmaskiner och transmissioner. All metall till slipen är tillverkat på Bassholmen.

1905              Lars Laurin arrenderar varvet för att klara av den kraftiga expansionen som skett vid Skandiaverken i Lysekil där Laurins Skandiamotor tillverkas. Arrendet upphör 1908 då en ny större slip finns tillgänglig i Lysekil.

1908              Verkstadsområdet säljs till Bolinders Mekaniska Verkstad AB. Nu är det reparationer, och installationer av Bolindermotor som gäller. Nybyggnation av fartyg är nu ett avslutat kapitel för Bassholmen.

1923-1930     Tack vare tillgången på sill är guanoanläggningen åter igång.

1932              Bolaget som äger Bassholmens verkstadsområde byter namn till AB Bolinder-Munktell pga en omorganisation inom koncernen. Grundaren Erik August Bolinder avlider vid denna tid.

1947              Verkstadsområdet köps av Philip Lindstedt som även är ägare till Bassholmens jordbruksfastighet. Därmed ägs åter allt på ön av en ägare

1955              Efter en uppslitande lönestrid läggs verksamheten ner. Ingen avveckling sker utan personalen lägger bara ifrån sig sina redskap och åker hem. Allt ligger för fäfot i nästan 20 år.

1974              Uddevalla utnyttjar sin förköpsrätt och köper in ön med allt som där finns för att skapa ett naturreservat och rekreationsområde i skärgården.

1977              Föreningen håller sin första MAB-dag (Med Allmogebåtar på Bassholmen) som alltid hålls den andra lördagen i juli. Fr. o. m. nu ansvara föreningen för underhållet av byggnaderna och naturligtvis för sin egen samling av båtar och alla föremål som hör sjön och varvet till.