NYBYGGEN

NYBYGGEN

För att bygga en ny båt efter gammal förlaga behövs en uppmätning. Hur det går till redovisas i TB 169, Mät upp en båt och gör en ritning på den.
Hur nybyggnationerna genomförts av de olika arbetslagen har varit ett återkommande tema i Träbiten.

TB 160
Sista fiskebåtsbygget i Blekinge. 1991 gick ryktet att Väggavarvet skulle bygga en fiskebåt och att det troligen skulle bli den sista båten varvet byggde. Vi får följa byggandet av båten.

TB 170
Här redogör arbetslaget i Norra Roslagen för sitt nybygge av en kyrkbåt från 1863. Genom utdrag från dagboken som skrevs under tiden bygget pågick får vi en god inblick i hur det går till att bygga en klinkbyggd kyrkbåt.

TB 180
Båtbyggare Bo Mattsson och hans båtar. Här visas några av de båtar Bo Mattsson byggt på senare tid. 13 fots bohuseka, 16 fots riggad julle, 14 fots roddsnipa, 14 fots platteka – dåre, 14,5 fots bohuseka av Hakefjordsmodell, 14 fots stäveka i ek.