TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

I detta rum, som tidigare innehöll en av flera ångmaskiner som drev alla mekaniska
maskinerna på varvsområdet, visar vi utställningar som varierar under åren.