SVART

SVART

OBS! Alla vandringsleder är märkta med orangea stolpar eller målade prickar på träd och stolpar.

Vårt skogstursförslag är markerat med svart på kartan.

Längd: 2.600 meter

Från museiområdet följer du vägen mot gästhemmet som förr var Bassholmens gårds huvudbyggnad och byggdes 1880. Där vägen går upp mot gården går du ut genom grinden och går neråt vattnet bort mot den barrskogsklädda delen av Bassholmen. Här följer du bara de orangea märkena som finns längs strandkanten. Du når slutligen fram till Väggeröds ränna. Här finner du resterna av grunden för ett sillsalteri som planerades att uppföras på 1900. Då sillen försvann innan salteriet blev färdigbyggt är grunden det enda som är kvar.

Du passerar sedan överföringsplatsen för hästarna som tidigare fanns på Bassholmen sommartid. Kvar finns överföringspråmen och några angöringsbryggor.

När du fortsätter längs stranden kommer du till grillplatsen och här går leden genom skogen igen och sedan utöver strandängarna. Snart ser du husen borta på gården och du tar dig över ängarna tillbaka dit. Gå genom de grindar som finns runt kohagarna. Framme vid gården följer du vägen ner mot museiområdet.