VARVSOMRÅDESGUIDE

VARVSOMRÅDESGUIDE

Varvsområdet består i dag av:A – B – C: Tre bostadshus: Torpet (arbetarmatbod), Verkmästarbostaden och Sjöstugan (bostäder för kvarvarande besättningsmän)
D: Själva museet som idag består av resterna av en mekanisk verkstad och en guanoanläggning.
E: Servicehus med toalett, dusch och soprum
F: En sjöbod vid bryggan
G: Gästhamnsbrygga för besökande
H: En vattenhydralikslip med tillhörande cylinder- och motviktshus, som kallas Kyrkan
I: Museihamn för föreningen Allmogebåtar