Från årsmötet 19/1 2019

Från årsmötet 19/1 2019

Till årsmötet på Uddevalla museum kom runt 35 medlemmar. Ordföranden Lars presenterade föreningens inriktning och berättade även om hur imponerade personer, som ej känner till föreningen, blir över det stora ideella arbete som görs under året. Efter Sigges redogörelsen av ekonomin, som var en positiv upplevelse, fortsatte Kjell med en genomgång av genomförda och pågående projekt på Bassholmen. Årsmötet omvalde ledamöter, revisorer och valberedning så styrelsen för 2019 är den samma som för 2018.

Efter årsmötets formella dels avslutande fick vi en presentation av vad som tilldrager sig i Kungsviken 25 augusti 2019. Polstjärnan firar 100 år med många olika inslag under dagen. Alla hälsades välkomna.

Dagen avslutades med kaffe och smörgås under tiden som lite bilder från bl.a. Bassholmen visades.

Kommentarer är stängda.