BUTIK

BUTIK

Gör beställningen via e-postadressen foreningen@allmogebatar.nu och skicka betalningen till Pg 202 85-3 med uppgift om vad som beställts. Gjorda beställningar skickas så snart betalningen inkommit till föreningen..

Förutom de Träbitar som är uppräknade nedan så finns ett fåtal äldre nummer till försäljning. Förfrågan skickas till e-postadress foreningen@allmogebatar.nu.
Det finns en förteckning över vilka nummer av Träbiten som givits ut sedan starten under rubriken TRÄBITEN.
Letar du efter om en viss ort presenterats i Träbiten finns det även en ortsförteckning under rubriken TRÄBITEN.

Sortimentet 2021