BUTIK

BUTIK

Föreningen Allmogebåtars sortiment kan köpas antingen över nätet eller över disk på Bassholmen. På varje arbetslag finns dessutom en del lokala produkter till salu. Intäkterna från försäljningen går till underhåll av de båtar, byggnader och samlingar som arbetslagen har ansvar för.

Gör beställningen via e-postadressen foreningen@allmogebatar.nu och skicka betalningen till Pg 202 85-3 med uppgift om vad som beställts. Gjorda beställningar skickas så snart betalningen inkommit till föreningen..

Förutom de Träbitar som är uppräknade nedan så finns ett fåtal äldre nummer till försäljning. Förfrågan skickas till e-postadress foreningen@allmogebatar.nu.
Det finns en förteckning över vilka nummer av Träbiten som givits ut sedan starten under rubriken TRÄBITEN.
Letar du efter om en viss ort presenterats i Träbiten finns det även en ortsförteckning under rubriken TRÄBITEN.

Sortimentet 2022