VANDRINGSLEDER

VANDRINGSLEDER

Du är välkommen att besöka Bassholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • medföra okopplad hund
  • tälta; dock får lägerverksamhet bedrivas efter tillstånd av förvaltaren
  • göra upp eld.

Det är dock tillåtet att:

  • grilla på de platser där grillar finns utplacerade

De vidsträckta ängsmarkerna avbryts här och var av låga bergknallar. Kring den gamla gården finns ett parkliknande område med lind, alm, ask samt flera stora ekar. Den mångskiftande och rofyllda naturmiljön på Bassholmen inbjuder till strövtåg. I de grunda och näringsrika vattnen kring Bassholmen finns ett mycket rikt fågelliv. Detta gäller särskilt vintertid då sjöfågel och vadare samlas i de isfria områdena.

Observera att det är lösgående djur i markerna och att alla grindar ovillkorligen skall hållas stängda. Förekommer ko med kalv råder största försiktighet.

Länkar till lederna:

RÖD
längd 800 meter

GRÖN
längd 1.500 meter

SVART
längd 2.600 meter

BLÅ
längd 3.500 meter