HEM

HEM

Den nordiska klinkbåtstraditionen är sedan 14 december 2021 inskriven i UNESCO:s världskulturarvslista över de immateriella kulturarven

 

Föreningen Allmogebåtar

Föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem. Detta har en såväl teoretisk  som praktisk inriktning.

Föreningen är ideell med verksamhet (Arbetslag) i hela landet som samlar omkring 1000 medlemmar över hela Norden. Du når de olika arbetslagen genom att klicka på ARBETSLAG överst på sidan.

Tidskriften Allmogebåten

Tidskriften Allmogebåten är föreningens medlemsblad med reportage om allmogebåtar, klinkbåtstraditionen och föreningsaktiviteter runt om i landets alla arbetslag.

.

Makrillgarnbåten Blixten, från Båtsamlingarna på Bassholmen,  24 augusti 2019 på väg till Kungsviken


Har du träbåt?

Du kan du få goda råd genom föreningen, dels genom våra olika tidskrifter, dels genom direkt kontakt med våra arbetslag runt om i Sverige. Där kan du även se hur våra allmogebåtar har använts i såväl dåtid som nutid.

BassholmenDag 2015