HEM

HEM

Den nordiska klinkbåtstraditionen är sedan 14 december 2021 inskriven i UNESCO:s världskulturarvslista över de immateriella kulturarven

 

 

Föreningen Allmogebåtar

Föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem. Detta har en såväl teoretisk (Träbiten) som praktisk (Båtsamlingarna på Bassholmen) inriktning.

Föreningen är ideell med verksamhet (Arbetslag) i hela landet som samlar omkring 1500 medlemmar över hela Norden. Du når de olika arbetslagen genom att klicka på ARBETSLAG överst på sidan.

Träbiten

Träbiten är Föreningen Allmogebåtars tidskrift.
Under rubriken TRÄBITEN överst på sidan finner du en förteckning över samtliga nummer av Träbiten som är utgivna.

.

Makrillgarnbåten Blixten 24 augusti 2019 på väg till Kungsviken


Har du träbåt?

Du kan du få goda råd genom föreningen, dels genom våra olika tidskrifter, dels genom direkt kontakt med våra arbetslag runt om i Sverige. Där kan du även se hur våra allmogebåtar har använts i såväl dåtid som nutid liggandes fullt seglingsklara i sjön.