FARTYGSSLIPEN

FARTYGSSLIPEN

Slipen på Bassholmen, som är unik, är sedan några år under renovering. Slipbanan med sina tre rälsspår byggdes år 1901. För upphalning av fartyg upp till ca 300 ton instalerades då det patenterade systemet med vattenhydralik (Keilers patent).

Slipmaskineriet består av en drivkälla för en tryckpump, rörledning till slipens maskinhus och slipbana med slipvagn. Tryckpumpen drivs av en tändkulemotor på 25 hkr. Pumpen är tillverkad av Borås Mekaniska Werkstad och ger ett vattentryck på 400kg/cm2. Tryckvattnet överförs till cylindern i maskinhuset (Kyrkan). Medelst en kolv med en dragstång kopplad till slipvagnen kan den dra upp fartyg på slipen. I Kyrkan finns en anordning som drar tillbaka kolven efter fullbordat drag.

Här kan du se hur arbetet har gått till, ett blandat bildspel och filmat material: