UNESCO

UNESCO

Här vill vi ge lite information om det immateriella världskulturarvet ”Klinkbåtstraditionen”

I Sverige är det ISOF, Institutet för språk och folkminnen, som hanterar immateriella kulturarv.
Läs ett pressmeddelande om Klinkbåtstraditionen