ÄGARLÄNGD

ÄGARLÄNGD

Bassholmen – en levande skärgårdsö

En redovisning av ägare och verksamheter på Bassholmen.

Bassholmen har under lång tid tillhört Dragsmarks kloster. Svenska kronan (Svenska staten) ägde gården fram till mitten av 1700-talet då den friköptes av hemmansägaren och nämndemannen Olof Andersson.

1781              Olof Andersson startar ett sillsalteri och trankokeri. Verksamhet pågick till 1810. Olof Anderssons söner Johannes och Anders Olsson ärvde ön 1809.

1809              Johannes och Anders Olsson bedriver jordbruk med 10 tunnland odlingsmark och 23 tunnland betesmark. Johannes övertar snart hela ägandet av ön och brukar den till slutet av 1840-talet. Gården går sedan i arv till sonen Jakob Johansson.

År 1832 avskaffades stadsbornas exklusiva rätt att ensamma bedriva sjöfart. Den nya näringsfrihetsförordningen gav alla rätt att ägna sig åt sjöfartstransporter. Jakob Johansson börjar då en bana som skeppsbyggare, huvudredare och partsredare. Handeln omfattar: Atlanten (från Amerika i norr till Sydamerika i söder), Medelhavet, Västindien.

1867              Träskutan ”Thema” på 161 nettoton byggs på dåvarande varvsområdet som är marksänkan mellan virkestorken och museibyggnaden. Här byggs sedan i allt 9 större fraktskutor. ”Andriette”, döpt efter Jakobs dotter, är den största på 308 nettoton. Denna nybyggnationsverksamhet avslutas 1882 efter 15 års skutbyggande.

1880              Året då den stora vita mangårdsbyggnaden (idag gästhem) uppförs. Huset är en representant för den tidens skeppsredarbyggnationer. Jakob Johansson bor i huset fram till sin död 1882 då sonen Johan Alrik Johanson (ordf. i kommunstämman och riksdagsman) ärver fadern.

1894              Guanoanläggningen byggs då det åter är en sillperiod längs Bohuskusten. Tyvärr är sillperioden mycket kort (21 år) och varar endast 1877-1898. Nu startas Skandinaviska Guanofabriken AB som övertar ägandet av anläggningen. Som ägare ingår maskinleverantörerna till anläggningen. År 1900 säljs anläggningen till Bastholmens Mekaniska Verkstad AB.

Johan Alrik Johansson tyngs av dålig ekonomi och tvingas sälja den kvarvarande jordbruksfastigheten. Han arbetar därefter som karantänsföreståndare på Känsö i Göteborgs södra skärgård.

1901              CJ Christiansson från Olofsholmen (Bohus-Malmön) köper Bassholmens jordbruksfastighet och bedriver här med fru och 8 barn ett rikt jordbruk. 37 kor, 8 hästar, bärbuskar och fruktträd. Han säljer även hö och spannmål. 1920 flyttar han som änkling till Östersidan, men behåller Bassholmen fram till sin död 1932.

1932              Philip Lindstedt köper gårdsfastigheten och fortsätter med jordbruket.

1947              Philip Lindstedt köper även varvsområdet och driver den mekaniska verkstaden vidare.

1955              Allt arbete avstannar och ön avfolkas då verksamheten på varvet stannar efter en lönestrid. Personalen lägger bara ner sina verktyg och går hem. Ingen avveckling sker utan allt hamnar för fäfot.

1974              Uddevalla kommun utnyttjar sin förköpsrätt och inhandlar ön med allt som där finns. Ön utses till naturreservat.

1977              Den första MAB-dagen (Med Allmogebåtar på Bassholmen) äger rum andra lördagen i juli månad. Därmed inleds föreningen Allmogebåtars verksamhet på Bassholmen.